dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr, Dipl. ECVN

Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 obronił pracę doktorską nt. „Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów”. Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii oraz neurochirurgii w Tierspital Bern w Szwajcarii w 2011 i zdaniu egzaminu European Board of Veterinary Specialisation (EBVS®) uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. W 2017 obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Promotor 6 prac doktorskich w dziedzinie neurologii weterynaryjnej. W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

Od 2022 sekretarz zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Neurologii Weterynaryjnej (ESVN). Od 2023 Krajowy Konsultant w dziedzinie Neurologia psów i kotów. Członek niemieckojęzycznej organizacji neurologów weterynaryjnych Tierneurologen. Wykładowca European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS), a także warsztatów z zakresu neurochirurgii weterynaryjnej Fundacji Aeskulap Akademia oraz wielu kursów Specjalizacja w obszarze weterynarii „Choroby psów i kotów” Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na stanowisku profesora uczelni oraz jest właścicielem specjalistycznej przychodni weterynaryjnej NeuroTeam we Wrocławiu prowadząc konsultacje z zakresu neurologii klinicznej oraz realizując specjalistyczne zabiegi neurochirurgiczne.

Autor licznych publikacji, wykładów, rozdziałów książek oraz szkoleń z zakresu neurologii, neuroradiologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

dr Cristian Falzone, Dipl. ECVN

W 2001 roku ukończył Medycynę Weterynaryjną na wydziale Uniwersytetu w Perugii. Do 2003 roku pracował jako wolny strzelec między Umbrią a Toskanią i współpracował z oddziałem chirurgii wydziału medycyny weterynaryjnej w Perugii. W latach 2004-2007 prowadził rezydenturę z neurologii w klinice weterynaryjnej Valdinievole (PT), pod kierunkiem dr. Massimo Baroni. W 2006 roku wyjechał za granicę na dalsze kształcenie. W 2007 roku zdał egzamin w Bernie i ukończył European College of Veterinary Neurology (ECVN). Jest autorem krajowych i międzynarodowych doniesień i publikacji z zakresu neurologii weterynaryjnej. Od 2004 roku jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Neurologii Weterynaryjnej (ESVN) oraz Włoskiego Towarzystwa Neurologii Weterynaryjnej (SINVet), którego był radnym w latach 2007-2010, a obecnie sekretarzem.

W latach 2007-2010 prowadził specjalistyczną działalność neurologiczną w Klinice Weterynaryjnej Valdinievole ze szczególnym uwzględnieniem rezonansu magnetycznego (MRI) stosowanego w neurologii. W latach 2010-2012 pracował jako neurolog kliniczny i neurochirurg w ośrodku referencyjnym Davies Veterinary Specialists w Wielkiej Brytanii. Obecnie współpracuje na pełny etat z prywatną kliniką DPA srl-Clinica Veterinaria Pedrani oraz prowadzi działalność doradczą w innych strukturach weterynaryjnych.

dr n. wet. Ewa Stańczyk, Dipl. ECVDI

Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na tej samej uczelni odbyła studia doktoranckie i w 2013 roku uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych. W 2014 roku Ewa rozpoczęła pracę w Klinice Diagnostyki Obrazowej Uniwersyteckiego Szpitalu dla Zwierząt w Zurichu w Szwajcarii na stanowisku rezydenta, pod kierownictwem prof. Patricka Kirchera. Po zakończeniu rezydentury, w lutym 2019 roku, przystąpiła do egzaminu dyplomowego i uzyskała tytuł europejskiego specjalisty weterynaryjnej diagnostyki obrazowej (EBVS® European Specialist in Veterinary Diagnostic Imaging). Od kwietnia 2019 tego pracuje jako konsultant dziedzinie radiologii w VetCT Specialists Ltd opisując badania TK, MRI i radiogramy dla uniwersytetów i szpitali dla zwierząt z całego świata. Ewa jest także specjalistą radiologii weterynaryjnej i współprowadzącym kursy ultrasonografii w European School of Advanced Veterinary Studies (ESAVS).

dr n. wet. Adrian Janiszewski

Specjalista chirurgii weterynaryjnej. Założyciel weterynaryjnej pracowni kardiologii i radiologii interwencyjnej CATHLAB. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC). Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Weterynaryjnej Radiologii i Endoskopii Interwencyjnej (VIRIES). Adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Absolwent roku 2007 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2014 r. obronił pracę doktorską nt. zmian strukturalnych i czynnościowych zastawki mitralnej w przebiegu przewlekłej niewydolności serca. Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem wad wrodzonych i nabytych serca i naczyń, a specjalizuje się w zabiegach małoinwazyjnych z zakresu kardiologii i radiologii interwencyjnej. W trakcie swojej kariery ukończył liczne kursy i staże min w Nowym Jorku, Davis i Berkeley. Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prowadząc działalność dydaktyczną i naukową. Autor licznych publikacji i wykładów z zakresu chorób serca i naczyń. Wykładowca w ramach kursu specjalizacji z weterynaryjnej diagnostyki obrazowej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach w Poznaniu.

dr Paweł Stefanowicz ESE ECVO

Panelista ECVO (European College of Veterinary ophthalmologists), specjalista z zakresu okulistyki weterynaryjnej, specjalista chirurg weterynaryjny.

Współzałożyciel pracowni Vet Imaging. Właściciel i kierownik Przychodni Weterynaryjnej RETINA. Prezes sekcji okulistycznej PSLWMZ.

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (ESVO) oraz Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistów Weterynaryjnych (EESVO).

Od 2018r. przewodniczący Sekcji Okulistycznej PSLWMZ. Od 2006 r. zajmuje się wyłącznie okulistyką weterynaryjną. W 2008 r. ukończył specjalistyczne szkolenie z zakresu okulistyki na Uniwersytecie Luksemburskim w Ramach kursu ESAVS. W roku 2013 ukończył studia specjalizacyjne z zakresu chirurgii zwierząt domowych i uzyskał tytuł specjalisty. W 2014 r. odbył staż na oddziale okulistycznym renomowanej, referencyjnej kliniki specjalistycznej Animal Health Trust w Newmarket w Wielkiej Brytanii. W 2020 r. ukończył cykl szkoleniowy i egzaminacyjny w ramach ECVO (Europejskiego Koledżu Okulistów Weterynaryjnych) uzyskując tytuł ESE ECVO (ECVO Eye Scheme Examiner).

lek. wet. Paulina Drobot

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. W trakcie studiów po zajęciach fakultetu „Neurologia i Neuropatologia kliniczna” zainteresowała się neurologią weterynaryjną i podjęła opracowania naukowego w 2016 w zakresie analizy wolumetrycznej mózgowia u psów z padaczką idiopatyczną. Po uzyskaniu tytułu lekarza weterynarii, rozpoczęła pracę kliniczną w Gabinecie Neurologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie konsultowała wszystkie nawet najtrudniejsze przypadki. W 2018 roku podjęła studia doktoranckie nt: „Ocena korelacji pomiarów wolumetrycznych mózgowia w badaniach rezonansu magnetycznego z wynikami badania elektroencefalograficznego u psów z padaczką idiopatyczną”. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Neurologii Weterynaryjnej. W 2018 roku ukończyła kurs z zakresu neuroobrazowania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w Bolonii. Od kilku lat ocenia i opisuje obrazy rezonansu magnetycznego pacjentów neurologicznych.

lek. wet. Laura Brewińska

Lekarz weterynarii, Rezydent ECVN.

Absolwentka 2019 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Już w trakcie studiów rozpoczęła swoją drogę do specjalizacji, w 2017 roku zdobywając pierwsze miejsce na międzynarodowej studenckiej konferencji za pracę dotyczącą zapalenia rdzenia kręgowego na tle N. meningitidis u psa. Jest współautorką publikacji z zakresu neurochirurgii w recenzowanym czasopiśmie Acta Veterinaria Scandinavica, jak również autorką licznych prac naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. W 2018 roku ukończyła kurs „Brain Camp – Veterinary Advanced Diagnostic Imaging Course and Veterinary Neuroscience Advanced Course w Bolonii. Odbyła także praktyki na Uniwersytecie w Zurychu i Wrocławiu pod okiem dyplomowanych specjalistów ECVN, jak również w kilku specjalistycznych placówkach w Warszawie i Krakowie. Od 2019 roku pracowała w Klinice Weterynaryjnej Bemowo w Warszawie, gdzie zajmowała się diagnostyką i leczeniem pacjentów neurologicznych. Obecnie przyjmuje pacjentów neurologicznych w specjalistycznej przychodni weterynaryjnej Neuroteam oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Poza neurologią weterynaryjną zajmuje się także chirurgią i anestezjologią. Od 1 marca 2022 Pani Doktor rozpoczęła program szkolenia specjalizacyjnego, rezydentury Europejskiego Collegeu Neurologii Weterynaryjnej. Jest to pierwsza rezydentura tego typu w kraju.

lek. wet. Aleksandra Banasik

Absolwentka 2021 Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W trakcie studiów odbywała liczne praktyki w kraju oraz staże zagraniczne w Szwajcarii, Czechach i w Niemczech. Regularnie bierze udział w szkoleniach oraz kongresach. W trakcie studiów prężnie działała w kole naukowym prezentując swoje badania na Konferencjach, w tym zakresu neurologii weterynaryjnej dotyczących korelacji wartości parametrów tensora dyfuzji rezonansu magnetycznego z objawami klinicznymi oraz radiologicznym stopniem zaawansowania chorób rdzenia kręgowego u psów rasy Cavalier King Charles Spaniel. Od 2021 doktorant Szkoły Doktorskiej UPWr, prowadzi badania do rozprawy doktorskiej dotyczącej opracowania hybrydowego protokołu diagnostycznego dla aktywności metabolicznej, zmian strukturalnych i funkcjonalnych mózgowia na psim modelu spontanicznej padaczki skroniowej.

lek. wet. Tomasz Serzysko

W roku 2022 ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działając w trakcie studiów w kole naukowym, brał udział w licznych konferencjach (m.in. w Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych) oraz konkursach (m. in. w konkursie Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych), gdzie prezentował prace dotyczące rozwoju enterycznego układu nerwowego, zdobywając liczne nagrody. Współautor dwóch publikacji z zakresu neuroembriologii w recenzowanych czasopismach. Podczas studiów rokrocznie odbywał staże kliniczne w Polsce oraz Francji, jak również uczestniczył w konferencjach, warsztatach oraz szkoleniach z zakresu chorób wewnętrznych, przede wszystkim neurologii. Jego zainteresowania zawodowe poza tą dziedziną obejmują również diagnostykę obrazową oraz endokrynologię.