Warsztat 1 – 11.05.2023

Szkoła neurologii psów i kotów – Neurologia STOPIEŃ I

Miejsce: BIERUTOWSKA PARK, ul. Bierutowska 57, Wrocław

Patronat:

od 08:30

Rejestracja

09:00 – 09:15

Cele kursu stopień I

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

09:15 – 10:00

Badanie neurologiczne psów i kotów. Karta oceny neurologicznej. Plan diagnostyczny.

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

Wykład pod patronatem firmy LuxVet

10:00 – 10:45

Zasady neurolokalizacji, VITAMIN D. Ośrodkowy vs. obwodowy układ nerwowy. Syndromy neurologiczne.

lek. wet. Paulina Drobot

10:45 – 11:00

Przerwa kawowa

11:00 – 12:30

Neurolokalizacja – rdzeń kręgowy, kręgosłup. Sesja interaktywna.

lek. wet. Laura Brewińska, lek. wet. Aleksandra Banasik, lek. wet. Tomasz Serzysko

12:30 – 13:30

Badanie neurologiczne (zajęcia praktyczne)

lek. wet. Laura Brewińska, lek. wet. Aleksandra Banasik, lek. wet. Tomasz Serzysko

13:30 – 14:15

Przerwa obiadowa

14:15 – 15:00

Zespół przedsionkowy (obwodowy, ośrodkowy, paradoksalny), móżdżek. Neurolokalizacja, zasady postępowania.

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

Wykład pod patronatem firmy LuxVet

15:00 – 15:45

VITAMIN D chorób obwodowego układu nerwowego.

Diagnostyka i leczenie.

lek. wet. Paulina Drobot

15.45 – 16.00

Przerwa kawowa

16.00 – 17.30

Neurolokalizacja, plan diagnostyczny – przypadki kliniczne, interaktywna sesja video w podgrupach.

lek. wet. Laura Brewińska, lek. wet. Aleksandra Banasik, lek. wet. Tomasz Serzysko

17:45 – 18.00

Podsumowanie dnia – dyskusja

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

Warsztat 2 – 12.05.2023

Szkoła neurologii psów i kotów – Neuroradiologia

Miejsce: BIERUTOWSKA PARK, ul. Bierutowska 57, Wrocław

Patronat: 

od 08:30

Rejestracja

09:00 – 09:15

Cele kursu – obrazowanie pacjentów neurologicznych.

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

9:15 – 10:00

Tomografia komputerowa. Zasady oceny radiologicznej układu nerwowego.

dr n. wet. Ewa Stańczyk

10:00 – 11:30

TK mózgowia – Praca na stacjach opisowych. Przypadki kliniczne, sesja interaktywna.

lek. wet. Paulina Drobot, lek. wet. Laura Brewińska

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00 – 13:30

TK kręgosłup – Praca na stacjach opisowych. Przypadki kliniczne, sesja interaktywna.

lek. wet. Paulina Drobot, lek. wet. Laura Brewińska

13:30 – 14:15

Przerwa obiadowa

14:15 – 15:00

Rezonans magnetyczny. Zasady oceny radiologicznej układu nerwowego.

dr n. wet. Ewa Stańczyk

15:00 – 15:45

MRI mózgowia – Praca na stacjach opisowych. Przypadki kliniczne, sesja interaktywna.

lek. wet. Aleksandra Banasik, lek. wet. Tomasz Serzysko

15.45 – 16.00

Przerwa kawowa

16.00 – 17.30

MRI kręgosłup – Praca na stacjach opisowych. Przypadki kliniczne, sesja interaktywna.

lek. wet. Aleksandra Banasik, lek. wet. Tomasz Serzysko

17:45 – 18:00

Podsumowanie dnia – dyskusja

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr