PROGRAM KONFERNCJI 

Sobota 13.05.2023 – Choroby mózgowia

od 09:00 

Rejestracja

10:00 – 10:30

Otwarcie konferencji

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

10:30 – 11:15

Ocena neurologiczna i możliwości leczenia pacjentów z zaburzeniami wewnątrzczaszkowymi – podejmij właściwą decyzję

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

Wykład pod patronatem firmy LuxVet 

11:15 – 12:00

Neurochirurgia – Decision making in tricky disc herniation cases – wykład w języku angielskim 

dr Cristian Falzone

12:00 – 12:30

Przerwa kawowa

12:30 – 13:15

Neurochirurgia – Diagnosis and treatment options in cauda equina syndrome – wykład w języku angielskim 

dr Cristian Falzone

13:15 – 13:40

Wykorzystanie indywidualnych celowników chirurgicznych w planowaniu zabiegów kręgosłupa 

mgr inz. Mateusz Pawlik

Wykład pod patronatem firmy Cabiomede 

13:40 – 14:30

Charakterystyka encephalitis zakaźne vs. niezakaźne w obrazowaniu TK i MRI mózgowia

dr n. wet. Ewa Stańczyk

14:30 – 15:30

Przerwa obiadowa

15:30 – 16:15

Zespolenia wrotno-oboczne – diagnostyka i leczenie technikami wewnątrznaczyniowymi

dr n. wet. Adrian Janiszewski 

16:15 – 16:30

Vethink Academy na tropach neurobiologii stresu i empatii

mgr inż Magdalena Żuber

Wykład pod patronatem firmy Vethink Academy

16:30 – 17:15

Zaburzenia neuro-okulistyczne

dr Paweł Stefanowicz

17:15 – 17:40

Przerwa kawowa

17:40 – 19:00

Interaktywna analiza przypadków z zaburzeniami wewnątrzczaszkowymi

lek.wet. Paulina Drobot, lek. wet. Laura Brewińska, lek.wet. Aleksandra Banasik

19:00 – 19:20

Podsumowanie i dyskusja

dr hab. n. med. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

19:30

Kolacja

Niedziela 14.05.2023 – Choroby rdzenia kręgowego

09:00 – 09:15

Otwarcie II dnia

dr hab. n. med. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

09:15 – 10:00

Ocena neurologiczna pacjentów z zaburzeniami kręgosłupa i rdzenia kręgowego

dr hab. n. med. Marcin Wrzosek, prof. UPWr

Wykład pod patronatem firmy LuxVet 

10:00 – 10:45

Neurochirurgia – Clinical, diagnostic and therapeutic considerations in spinal fractures and luxations – wykład w języku angielskim 

dr Cristian Falzone

10:45 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 12:00

Charakterystyka zmian nowotworowych w obrazowaniu TK i MRI mózgowia

dr n. wet. Ewa Stańczyk

Wykład pod patronatem firmy Vebiot

12:00 – 12:45

Interactive analysis of neurological cases – wykład w języku angielskim 

dr Cristian Falzone 

12:45 – 13:25

Przerwa kawowa

13:25 – 15:00

Interaktywna analiza przypadków z zaburzeniami rdzenia kręgowego i kręgosłupa

lek.wet. Paulina Drobot, lek. wet. Laura Brewińska, lek. wet. Aleksandra Banasik

15:00 – 15:30

Dyskusja i zakończenie konferencji

dr hab. Marcin Wrzosek, prof. UPWr